Onderzoek spijbelen collega's

Vier op tien werkenden verdenkt collega’s van ‘spijbelen’

55 procent stoort zich aan laatkomers

Maar liefst 41 procent van de werkende Nederlanders verdenkt hun collega’s ervan weleens een dagje te spijbelen. Opvallend genoeg zijn mannen veel achterdochtiger dan vrouwen: 46 procent tegenover slechts 34 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.108 Nederlanders in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Van alle ondervraagden stoort 55 procent zich aan collega’s die te laat komen en 47 procent is geen liefhebber van collega’s die te vroeg naar huis gaan.

download persbericht

Opvallende onderzoeksresultaten

Iedereen kent er een; de collega die zich de dag na zijn of haar vakantie gelijk ziekmeldt. Het is natuurlijk niet geheel onmogelijk dat hij of zij een exotisch virusje heeft meegenomen vanaf de vakantiebestemming, maar verdacht is het wel! Maar liefst vier op de tien Nederlanders verdenken hun collega’s er weleens van zonder goede reden thuis te blijven. Opvallend genoeg zijn mannelijke vijftigers het meest wantrouwend. Hoe achterdochtig de rest van de mannen en vrouwen zijn, zie je hiernaast.

 

Erger jij je aan collega’s die (chronisch) te laat komen? Dan ben je niet alleen! Maar liefst 55 procent van de Nederlanders vindt het vervelend wanneer hun collega’s vertraagd inklokken. Brabanders hebben procentueel gezien de meeste moeite met laatkomers, Drentenaren het minste. Hoe inwoners van andere provincies hierover denken, vind je in de visual.

 

Niet alleen te laat komen, maar ook eerder weggaan is een groot gedeelte van werkend Nederland een doorn in het oog. Maar liefst 47 procent ergert zich weleens aan collega’s die (te) vroeg huiswaarts keren. Deze ergernis is wederom het grootst onder Brabanders. Wat de rest van Nederland vindt van collega’s die eerder uitchecken, zie je hiernaast.

 

Als werknemer breng je een groot gedeelte van je dag door met collega’s. Uit het onderzoek blijkt echter dat lang niet iedereen enthousiast is over hen. Zo stelt maar liefst twaalf procent van de ondervraagden dat collega’s van negatieve invloed zijn op de productiviteit. Voor één op de tien heeft het werkplezier er zelfs onder te lijden. Opvallend genoeg ondervinden dertigers de meeste hinder van collega’s. In het figuur hiernaast vind je de exacte verhouding tussen mannen en vrouwen, verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën.

 

Wanneer je iedere werkdag met dezelfde mensen doorbrengt, is de kans groot dat je uiteindelijk een vriendschap met ze opbouwt. Zo ook op het werk; maar liefst zestig procent van de ondervraagden zegt goed bevriend te zijn met één of meerdere collega’s. Friezen en Groningers sluiten de meeste vriendschappen op de werkvloer, Flevolanders zijn daarentegen het vaakst in zichzelf gekeerd. Hoe goed de rest van Nederland het kan vinden met zijn collega’s, zie je hiernaast.