Onderzoek autorijden

Helft Nederlanders ergert zich aan rijgedrag partner

Een op drie heeft weleens ruzie met partner om rijstijl

Maar liefst 54 procent van de Nederlanders stoort zich aan het rijgedag van hun partner. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.106 Nederlanders met een relatie, uitgevoerd door Panelwizard. Voor een op de drie ondervraagden is de rijstijl van zijn of haar partner zelfs de aanleiding voor een onderlinge ruzie.

download persbericht

Opvallende onderzoeksresultaten

Baal je regelmatig van de acties die jouw partner uithaalt achter het stuur? Dan ben je niet de enige! Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft (55 procent) van de Nederlanders zich weleens ergert aan het rijgedrag van de wederhelft. Vooral jongere volwassenen irriteren zich als bijrijder. Naarmate we ouder worden, daalt de kritiek op het rijgedrag van onze partners. De exacte verdeling tussen mannen en vrouwen over de verschillende leeftijdscategorieën zie je hiernaast.

 

Als bestuurders hebben we het allemaal weleens gehad: De bijrijder zegt dat je beter iets meer afstand moet houden of de koppeling later moet laten opkomen. Hoe goedbedoeld ook, meer dan de helft van de Nederlanders - en met name de jongere bestuurders -, zegt zich te storen aan dit soort opmerkingen. Zoals hiernaast te zien is, vinden vrouwen deze goedbedoelde opmerkingen vaker hinderlijk dan mannen. Een uitzondering vormt de groep bestuurders tot 30 jaar. In die groep blijken de mannen vaker niet gediend van goedbedoelde adviezen.

 

Woordenwisselingen achter het stuur monden ook nog wel eens uit in echte ruzies, zo blijkt uit het onderzoek. Zoals in de visual hiernaast te zien is, heeft ruim een derde van de Nederlanders (33 procent) weleens ruzie gehad met de partner over zijn of haar rijgedrag. Er bestaan echter grote verschillen tussen de provincies. Zo heeft de gemiddelde bestuurder uit Friesland drie keer vaker ruzie gehad met de partner over de stuurkunsten, dan iemand uit Groningen. Hoe inwoners van andere provincies hierover denken, zie je hiernaast.

 

Inparkeren: Het blijft voor veel mensen moeilijk om in een keer vloeiend en strak in te sturen. Als de partner in de auto zit, blijkt een op de vijf Nederlanders dit soort handelingen dan ook liever achterwege te laten. Zoals op de kaart te zien is zijn inwoners van Noord-Brabant, Gelderland, Noord-Holland en Friesland bovengemiddeld onzeker over hun speciale verrichtingen. Limburgers spannen de kroon: 36 procent van de ondervraagden voert geen bijzondere verrichtingen uit met hun partner aan boord.

 

Stevig optrekken of nog net door oranje rijden; vooral mannen blijken het achterwegen te laten als hun partner toekijkt. De visual hiernaast toont dat jongere mannen tot 30 jaar hierbij aan kop gaan. Zij zitten met 64 procent ruim twee keer vaker dan gemiddeld voorzichtiger in de auto wanneer hun partner erbij zit. De exacte verdeling tussen mannen en vrouwen over de verschillende leeftijdscategorieën zie je hiernaast.