Onderzoek werklunch

Een op vijf werkenden luncht het liefst alleen 

41 procent stoort zich aan tafelmanieren en eetgewoontes collega’s

Oisterwijk, 3 december 2019 – Maar liefst achttien procent van de werkende Nederlanders luncht op werk het liefst alleen. Mannen (twintig procent) zijn hiervan een grotere voorstander dan vrouwen (slechts veertien procent). Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.085 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Van alle ondervraagden zegt 41 procent zich tijdens de werklunch weleens te ergeren aan de tafelmanieren en/of eetgewoontes van collega’s.

download persbericht

Opvallende onderzoeksresultaten

Stel, je mag overal lunchen. Waar ga je dan naartoe en – belangrijker nog – wie neem je mee? Voor een groot deel van werkend Nederland is de ideale situatie vrij ongezellig. Zo stelt 18 procent van hen namelijk het liefst alleen te lunchen. Flevolanders zijn de grootste voorstander van een solitaire lunch, Groningers hebben daarentegen de meeste behoefte aan gezelschap. Benieuwd naar hoe de rest van Nederland hierover denkt? Je vindt het in de visual hiernaast.

 

Word jij helemaal gek van het gekakel aan de lunchtafel en is de werklunch hierdoor eerder stressvol dan ontspannen? Wees niet bang, je bent niet de enige die hiermee te maken heeft. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de werkende Nederlanders moeilijk tot rust komt tijdens de lunch. Vooral jongeren tot dertig jaar hebben hier veel last van. De exacte verhouding tussen mannen en vrouwen verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën, vind je in de visual hiernaast.

 

Smak- en/of slurpgeluiden, praten met een volle mond en kruimels overal? We kennen allemaal een collega met slechte tafelmanieren. Voor maar liefst 41 procent van de werkende Nederlanders zijn collega’s met slechte tafelmanieren een grote bron van ergernis. Brabanders storen zich het vaakst aan. Benieuwd naar hoe de rest van Nederland hierover denkt? Je vindt het in de visual hiernaast.

 

Ondanks dat de lunchtafel helemaal vol zit, kan de werklunch voor een aanzienlijk deel van de werkenden een eenzame bedoeling zijn. Maar liefst dertien procent van de ondervraagden zegt zich namelijk weleens buitengesloten te hebben gevoeld tijdens de lunch op werk. Opvallend genoeg komt dit het vaakst voor bij hoogopgeleide vrouwen. De exacte verhouding tussen mannen en vrouwen, verdeeld over de verschillende opleidingsniveaus zie je in de visual hiernaast.

 

Een zoemer die het begin en het einde van de lunch aangeeft; voor veel bedrijven is dit gelukkig allang verleden tijd. Veel organisaties hanteren daarom een ongeschreven richtlijn van ongeveer een halfuurtje lunchtijd. Iedereen kent een collega die deze richtlijn met een korreltje zout neemt. Uit het onderzoek blijkt dat een op de drie werkende Nederlanders zich ergeren aan collega’s die te lang aan de lunchtafel blijven plakken. Friezen storen zich hier het vaakst aan. Hoe de rest van Nederland hierover denkt, vind je in de visual hiernaast.