Onderzoek werk & baas

Een derde werkende Nederlanders vindt zichzelf slimmer dan zijn baas

53 procent: “Ik word onderbetaald”

Maar liefst 31 procent van werkend Nederland denkt dat zij intelligenter zijn dan hun leidinggevende(n). Dit blijkt uit een onderzoek van Acties.nl onder 1.119 Nederlanders in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Van alle ondervraagden zegt meer dan de helft dat zij op dit moment te weinig betaald krijgen.

download persbericht

Opvallende onderzoeksresultaten

Heb jij weleens het gevoel gehad intelligenter te zijn dan je leidinggevende? Als dit het geval is, ben je niet alleen! Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 31 procent van de werkende Nederlanders slimmer denkt te zijn dan hun baas. Van alle ondervraagden spelen Noord-Hollanders het vaakst met deze gedachte. De verdere verdeling over de verschillende provincies, zie je hiernaast.

 

Voor een habbekrats jezelf iedere dag weer in het zweet werken. Meer dan de helft van werkend Nederland vindt dat zij op dit moment te weinig salaris krijgen. Opvallend genoeg steken Groningers er met kop en schouders bovenuit; maar liefst 64 procent stelt dat zij worden onderbetaald. Hoe de rest van Nederland hierover denkt, zie je hiernaast.

 

Kan jij goed met de baas ouwehoeren, of raak je helemaal gestrest zodra hij het kantoor binnenkomt? Maar liefst 85 procent van de werkende Nederlanders zegt er een goede relatie met zijn baas op na te houden. Opvallend is dat vrouwen het over het algemeen beter kunnen vinden met hun leidinggevende dan mannen. De exacte verdeling tussen mannen en vrouwen in verschillende leeftijdscategorieën zie je hiernaast.

 

Wanneer de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. Heb jij weleens met collega’s over je baas geroddeld? Maar liefst zes op de tien werkende Nederlanders maakt zich hier weleens schuldig aan. Opvallend genoeg zijn Friezen het meest geneigd om het met elkaar over hun baas te kletsen. De verdere verdeling over de verschillende provincies, zie je hiernaast.

 

Het kan weleens lekker zijn om – achter zijn of haar rug om – je hart te luchten over een collega of leidinggevende. Kijk hier echter wel mee uit, want maar liefst twee derde van de ondervraagden ergert zich aan het roddelgedrag van collega’s. Opvallend genoeg vinden vrouwen dit over het algemeen vervelender dan mannen. De exacte verdeling tussen mannen en vrouwen in verschillende leeftijdscategorieën zie je hiernaast.