Onderzoek vriend van baas

Een op zeven werkenden: ‘Minder werkplezier door baas’

Ook productiviteit negatief beïnvloed door leidinggevende

Oisterwijk, 1 oktober 2019 – Maar liefst dertien procent van de werkende Nederlanders zegt dat zijn of haar baas van negatieve invloed is op hun werkplezier. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.014 Nederlanders in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Een op de tien ondervraagden geeft aan dat ze door toedoen van hun baas, minder productief zijn.

download persbericht

Opvallende onderzoeksresultaten

Heb jij een leidinggevende die je de hele tijd op je vingers kijkt, of een baas die constant in de gaten houdt wat je precies doet? Maar liefst een op de tien werkende Nederlanders zijn minder productief op het werk door hun directe leidinggevende, bij dertien procent heeft het werkplezier er zelfs onder te lijden. Opvallend is dat werkenden van middelbare leeftijd het meest worden gehinderd door hun baas. Benieuwd naar hoe andere generaties hierover denken? Je ziet het in de visual hiernaast.

 

Zit jij tijdens de lunch altijd met de baas te kletsen, of beginnen je knieën juist te knikken op het moment dat hij of zij je aanspreekt? Maar liefst een kwart van de werkende Nederlanders zegt goed bevriend te zijn met zijn directe leidinggevende. Vooral jonge mannen lijken over het algemeen erg bedreven te zijn in het opbouwen van een vriendschap met de baas. De exacte verhouding tussen mannen en vrouwen, verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën, zie je hiernaast.

 

Waar (jonge) mannen het goed doen bij hun leidinggevende, liggen vrouwen over het algemeen beter bij hun directe collega’s. Vooral jonge vrouwen zeggen vaak goed bevriend te zijn met één of meerdere collega’s. In de visual vind je de exacte verhouding tussen mannen en vrouwen verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën.

 

Een dagje kanovaren in Giethoorn of barbecueën in de tuin van een collega; iedereen heeft weleens een suf bedrijfsuitje meegemaakt. Het lijkt dan ook geen verrassing dat bijna een op de drie werkenden bedrijfsuitjes beschouwt als een verplichting. Waar Zeeuwen het minst te spreken zijn over uitjes met het bedrijf, zijn inwoners van Overijssel dat het meest. Hoe de rest van Nederland hierover denkt, zie je in de visual hiernaast.

 

Niet alleen een bedrijfsuitje valt niet altijd in de smaak van de respondenten, ook de vrijdagmiddagborrel kan zestien procent van hen niet bekoren. Opvallend is hierbij het grote verschil tussen mannen en vrouwen. Zo zien een op de vijf vrouwen de vrijmibo als een verplichting, tegenover slechts veertien procent van hun mannelijke collega’s. Hoe de rest van Nederland hierover denkt, zie je in de visual hiernaast.