Onderzoek Coronabonus

Een op drie werkenden wil coronabonus

46 procent heeft tijdens coronacrisis harder gewerkt dan voorheen

Oisterwijk, 15 juli 2020 – Maar liefst 36 procent van de werkende Nederlanders vindt dat zij een bonus verdienen vanwege hun extra inzet in de afgelopen maanden. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.007 Nederlandse werknemers in loondienst, uitgevoerd door Panelinzicht. Bijna de helft van alle ondervraagden zegt gedurende de coronacrisis harder te hebben gewerkt dan in de periode daarvoor.

download persbericht

Opvallende onderzoeksresultaten

Een paar weken geleden werd bekend gemaakt dat zorgmedewerkers een coronabonus krijgen van duizend euro. Een mooi gebaar, maar hoe zit het met andere sectoren? Maar liefst een derde van de werkende Nederlanders vindt dat zij vanwege hun harde werk in de afgelopen maanden, ook een coronabonus verdienen. Vooral Friezen zijn hiervan overtuigd. Hoe de rest van Nederland hierover denkt, vind je in de visual.

 

De bovenstaande bonus voor de zorg is een bedankje voor de extra inzet tijdens de coronacrisis. Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen zorgmedewerkers de afgelopen maanden hun uiterste best hebben gedaan. Zo zegt maar liefst de helft van de werkende Nederlanders gedurende de coronacrisis harder te hebben gewerkt dan voorheen. Flevolanders zijn volgens het onderzoek het meest ijverig geweest, Groningers het minst. Hoe de rest van Nederland hierover denkt, vind je in de visual.

 

Precies twee weken geleden ging de Nederlandse horeca van het slot. De verliezen van de afgelopen maanden zijn echter niet zomaar terugverdiend. Maar liefst een op drie Nederlanders geeft daarom weleens wat extra fooi tijdens een bezoekje aan de horeca. Opvallend genoeg zijn vooral jongeren en ouderen geneigd een extra duit in het zakje te doen. De exacte verhouding tussen mannen en vrouwen verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën, vind je in de visual.

 

Door de coronacrisis hebben veel Nederlanders hun vakantieplannen moeten wijzigen. Maar wat doe je met opgenomen vakantiedagen wanneer je geplande vakantie niet doorgaat? Je kunt ze natuurlijk altijd intrekken en op een ander moment opnemen, met het risico dat je dit jaar een- of meerdere vakantiedagen overhoudt. Van alle ondervraagden is bijna een kwart bereid om een gedeelte van zijn of haar vakantiedagen te doneren. Hoe mannen en vrouwen verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën hierover denken, vind je in de visual.

 

Zou jij openstaan voor een speciale coronabelasting, om zo bedrijven en personen te helpen die hard zijn geraakt door het virus? Of draag jij liever op een andere manier je steentje bij? Uit het onderzoek blijkt dat slechts dertien procent van de Nederlanders bereid is extra belasting te betalen. Een speciale coronaopslag op de producten van ondernemers die het moeilijk hebben, kan op meer steun rekenen (39 procent). De exacte verdeling tussen de verschillende generaties, vind je in de visual.